English
  Anasayfa

 
Ø  Akademik Takvim 
Ø  Ders Programları
Ø  ÖBİKAS
Ø  Yönetmelikler
Ø  Danışmanlar
Ø  Öğrenci Temsilciliği

Fakültemizden emekli olan çalışanlarımız


  EBYS

REHBER

YÖNETMELİKLER

 

>

>

>

>

> Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

> Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

> Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

> Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

> Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

> Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

> Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile ilgili duyuru(02.10.2017)

> Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1.7.2017)

 

 

 

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34342 Bebek/Istanbul Türkiye 
fax : (0212) 265 71 31 | Fakülte Sekreterliği : (0212) 359 66 00 | öğrenci işleri : (0212) 359 66 60 | e-mail : anderson@boun.edu.tr